GDPR

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


Správcem Vašich osobních údajů je:


         Medsol s.r.o.

         se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000,

         IČO 24201596,

         zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 188143

         (dále jen „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Za Brankou 444, 273 53 Hostouň, email: info@medsol.cz, telefon +420 235 301 707.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „nařízení“).


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.

Doba pro uložení osobních údajů pro vlastní marketingové účely jsou 2 roky.


DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Osobní údaje (e-mailové adresy) jsou za účelem vygenerování dotazníků předávány Heureka Shopping s.r.o. na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., který zákazníci udělují prostřednictvím obchodních podmínek při nákupu zboží na www.ezachranar.cz, www.dobrovolnyhasic.cz.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.